_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.comارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 صفحه 1 از 5 |    1, 2, 3, 4, 5  
پستارسال شده در: سه شنبه بهمن 15, 87 11:35 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
120
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
2سایز:
140
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
3سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
10600 ریال
4سایز:
180
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
5سایز:
200
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
6سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
7سایز:
260
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
8سایز:
280
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
10000 ریال

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW
پستارسال شده در: سه شنبه بهمن 22, 87 11:59 am 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ -
(February 09, 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
120
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
10000 ریال
2سایز:
140
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
3سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
4سایز:
180
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
5سایز:
200
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
6سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
7سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
8سایز:
260
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال
9سایز:
280
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9800 ریال

                        

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


پستارسال شده در: سه شنبه بهمن 28, 87 12:03 am 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار


تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ -
(February 15, 2009)
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
120
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9600 ریال
2سایز:
140
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
3سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9300 ریال
4سایز:
180
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9300 ریال
5سایز:
200
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
6سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
7سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
8سایز:
260
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
9سایز:
280
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران
مشخصات WWW
پستارسال شده در: سه شنبه اسفند 6, 87 1:03 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار


تاریخ آخرین بروزرسانی: ۵ اسفند ۱۳۸۷ -
(February 23, 2009)
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
120
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9600 ریال
2سایز:
140
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
3سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9300 ریال
4سایز:
180
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9300 ریال
5سایز:
200
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9400 ریال
6سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9400 ریال
7سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9400 ریال
8سایز:
260
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9500 ریال
9سایز:
280
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9400 ریال

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران
مشخصات WWW
پستارسال شده در: يکشنبه اسفند 18, 87 10:32 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ -
(March 08, 2009)
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
120
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9300 ریال
2سایز:
140
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
3سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
4سایز:
180
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
5سایز:
200
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
6سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
7سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
8سایز:
260
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال
9سایز:
280
میلیمتر- طول:
12
متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-
9100 ریال

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  صفحه 1 از 5 |    1, 2, 3, 4, 5  

تعداد صفحات: صفحه 1 از 5

    

تعداد پست ها:  23 پست


کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان مدير انجمن:
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

قوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد
انتقال به:  
cron