ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 صفحه 3 از 5 |      1, 2, 3, 4, 5  
پستارسال شده در: شنبه خرداد 30, 88 7:27 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ -
(June 20, 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
100
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6200 ریال
2سایز:
120
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6450 ریال
3سایز:
140
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6250 ریال
4سایز:
160
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: ذوب آهن- محل تحویل: تهران-
6250 ریال
5سایز:
180
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6250 ریال
6سایز:
200
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6800 ریال
7سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8050 ریال
8سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8000 ریال
9سایز:
300
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8550 ریال
10سایز:
50
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6150 ریال
11سایز:
65
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
6850 ریال
12سایز:
80
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6400 ریال

                        

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

از این پست Vafa یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: دوشنبه تیر 8, 88 9:50 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار


تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ تیر ۱۳۸۸ -
(June 29, 2009)
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
100
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6800 ریال
2سایز:
120
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
7000 ریال
3سایز:
140
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6600 ریال
4سایز:
160
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6400 ریال
5سایز:
180
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6400 ریال
6سایز:
200
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6900 ریال
7سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8150 ریال
8سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8150 ریال
9سایز:
300
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8350 ریال
10سایز:
65
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
7000 ریال
11سایز:
80
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6800 ریال

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

از این پست Vafa یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: سه شنبه تیر 16, 88 10:29 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴ تیر ۱۳۸۸ -
(July 05, 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
100
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6600 ریال
2سایز:
120
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
7000 ریال
3سایز:
140
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6550 ریال
4سایز:
160
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6450 ریال
5سایز:
180
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6350 ریال
6سایز:
200
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6900 ریال
7سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8200 ریال
8سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8200 ریال
9سایز:
300
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8300 ریال
10سایز:
65
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
7100 ریال
11سایز:
80
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6800 ریال

                        

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

از این پست Vafa یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: شنبه تیر 27, 88 8:48 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ تیر ۱۳۸۸ -
(July 18, 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
100
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6600 ریال
2سایز:
120
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6850 ریال
3سایز:
140
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6400 ریال
4سایز:
160
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6200 ریال
5سایز:
180
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6200 ریال
6سایز:
200
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6700 ریال
7سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8200 ریال
8سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8200 ریال
9سایز:
300
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8300 ریال
10سایز:
65
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
7000 ریال
11سایز:
80
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6600 ریال

                        

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

از این پست Vafa یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: پنج شنبه مرداد 8, 88 1:48 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5306
سن: 42
محل سکونت: تهران

تشکر کرده: 1333 بار
تشکر شده: 3308 بار
                                                            

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ مرداد ۱۳۸۸ -
(July 29, 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
نام محصولمحل و نوع پرداختقیمت (ریال/کیلوگرم)
1سایز:
100
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6500 ریال
2سایز:
120
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6700 ریال
3سایز:
140
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6400 ریال
4سایز:
160
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6200 ریال
5سایز:
180
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6200 ریال
6سایز:
200
میلیمتر- طول:
11.80
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6800 ریال
7سایز:
220
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8300 ریال
8سایز:
240
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8300 ریال
9سایز:
300
میلیمتر- طول:
12
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
8400 ریال
10سایز:
65
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-
6700 ریال
11سایز:
80
میلیمتر- طول:
6
متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-
6600 ریال

                        

نقدی
عرفی
در مبدا
در انبار تهران

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


مشخصات WWW

از این پست Vafa یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  صفحه 3 از 5 |      1, 2, 3, 4, 5  

تعداد صفحات: صفحه 3 از 5

    

تعداد پست ها:  21 پست


کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان مدير انجمن:
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

قوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد
انتقال به: